Spørsmål & Svar

Hva er en kaffepad eller kaffepute

Noen kaffeputer En kaffepad eller kaffepute er en flatt rund pad/pute/pose på ca. 7cm som inneholder omtrent 7 gr kaffe. Det er mange forskjellige kaffemaskiner som lager god kaffe mha kaffeputer.

Heter det kaffepads eller kaffeputer?

Det er avhengig av hvem du spør. Vi kaller våre kaffepads for kaffepads, Friele kaller sine kaffepads for kaffeputer. Vi kaller våre kaffeputer for kaffepads :)
Det er opp til deg :)

Passer deres kaffepads til Philips' Senseo?

Ja, alle våre kaffepads (f.eks. denne mocca) passer til de forskjellige Senseo-maskinene fra Philips. Friele sine kaffepads er identisk utformet som kaffepads fra Alex Meijer, Merrild, Douwe Egberts etcetera.
Kaffepadsene passer ikke til vanlige espressomaskiner, Zinzino, K-cups eller Nespresso maskiner.

Altså, er ikke Philips alene med Senseo-maskinen?

Det er mange produsenter som har lagt kaffemaskiner som tar kaffepads/kaffeputer. F.eks. kaffemaskinen fra Santé, eller fra Princess, Krups, Braun, ...
Husk at de fleste produsenter også lager andre typer kaffemaskiner, så sjekk hva slags type du har.

Hva er ESE-pads?

ESE-pads er lignende kaffepads, men har en annen dimensjon, og skal brukes til espresso kaffemaskiner. Du kan altså ikke bruke ESE pads i kaffemaskiner fra Senseo eller Santé, eller omvendt.

Hva er forskjellen mellom en kaffemaskin som bruker kaffepads og en vanlig kaffemaskin?

En kaffemaskin som bruker kaffepads eller kaffeputer er et system hvor brukeren får en kopp filterkaffe med et crèmelag på toppen, på svært kort tid!

Er Santé-systemet det samme som Senseo?

Ja, begge systemer brygger kaffe på omtrent samme måte, og bruker samme størrelse kaffepads.

Hvorfor blinker kontrollampen på min Senseo hurtigt?

Det kan skyldes

  • At vanntanken ikke er satt riktig på plass
  • At det ikke er nok vann i vanntanken (den skal minst være fylt opp til MIN-markeringen)
  • At romtemperaturen er under 10 grader Celsius

Hvorfor blinker kontrollampen på min Senseo langsomt etter den 90 sekunders vannoppvarming?

Det kan være at du har glemt å skylle maskinen før du tok den i bruk for første gang.
Kontrollampen vil dessuten blinke hvis maskinen brukes i høyder over 1000m over havet.

Hvor lang tid tar det å brygge 1 eller 2 kopper kaffe?

Dette avhenger av maskinen, men når vannet i vanntanken er oppvarmet, tar det ca. 40 sek. å brygge en fersk kopp kaffe, og ca. 60 sek. å brygge 2 kopper med kaffe. Det tar alt fra ett til to minutter å varme opp vannet i tanken.

Slår kaffemaskinene seg automatisk av?

Ja, de fleste gjør det. Santé H701A slår seg automatisk av etter 30 minutter, og Philips Senseo kaffemaskin etter 1 time.

Hvilken garanti gis på kaffemaskinen?

Vi gir ett års garanti fra kjøpsdato. Ta derfor vare på faktura.

Kan de løse deler fra kaffemaskinen vaskes i oppvaskmaskin?

Kaffepad-holderen, dryppe-risten, kopp-risten og utløpsenheten kan alle vaskes i oppvaskmaskin.
Vanntanken vaskes forsiktig i varmt vann, evt. tilsatt litt oppvaskmiddel (den øverste delen av vanntanken kan taes av slik at tanken kan rengjøres innvendigt). Les gjerne mer om regjøringen her.

Kan jeg bruke kaffepads fra andre produsenter i min kaffemaskin?

Ja, det er ikke noe problem sålenge dimensjonen på kaffepadsene er lik.
Du får kjøpt de her, eller andre plasser i Norge.

Hva skal jeg gjøre dersom vanntanken går tom for vann mens jeg brygger kaffe?

Ta av vanntanken og fyll på med mer vann; bryggeprosessen forsetter deretter.

Hva kan jeg gjøre når min kaffe er for tynn/for sterk?

Sjekk om du har brukt det korrekte antall kaffepads i kaffepad-holderen i forhold til antall kopper som du brygger. Kontroller også om kaffen er jevnt fordelt i kaffepadden.
Det kan også hjelpe hvis du rører kaffen om før du drikker den.

Min kaffe er ikke varm; hva kan det skyldes?

Det kan være at du ikke har skyllet systemet med vann før du tok den i bruk for første gang.
Det er også viktig å kjøre avkalkningsprosedyren periodisk.

Kan jeg brygge mange kopper kaffe etter hverandre?

Når vannbeholderen er fylt helt opp er det mulig å lage 5 kopper kaffe etter hverandre.
Når beholderen ikke inneholder nok vann (den har nådd minimumsnivå), får du automatisk beskjed og bør fylle beholderen igjen.
Etter dette kan du fortsette med å brygge kaffe.

Hvor ofte skal jeg avkalke kaffemaskinen?

Regelmessig avkalkning forlenger maskinens levetid og garanterer optimal kaffebrygging i meget lang tid.
Hvis kaffemaskinen brukes ca. 2 ganger daglig og vannet inneholder mye kalk (hard vann), bør den avkalkes 1 til 2 ganger i måneden.
Se også bruksanvisningen under punktet Avkalkning.