Senseo Bruksanvisning

Senseo bruksanvisning

Senseo er enkel i bruk. Så enkel at det er genialt enkelt, ville jeg påstå.
En bruksanvisning er dermed noe du ikke trenger, bortsett fra kanskje når du skal sjekke hvor ofte den bør avkalkes, eller hvordan du kan skylle maskinen.

Men den trenger du ihvertfall ikke å lese for å lage en kaffekopp: enkle og entydige symboler (en eller to kaffe kopper?) og en brukergrensesnitt som er så selvfølgelig at jeg knapt nok kommer på å nevne at du vet når du har trykket på en knapp.

Vedlikehold

Men en gang ibland har du kanskje behov for å skylle kaffemaskinen, eller skal du avkalke din Senseo. Og da er instruksjonen og taste-kombinasjonen noe annerledes, og er det godt å ha en brukermanual til stede.

Her følger lenker til bruksanvisningene til de vanligste Senseo kaffemaskinene - med kun norsk tekst:

Ønsker du å laste ned en komplett Senseo bruksanvisning fra Philips - med flere språk - kan du bruke følgende lenker:
Senseo Original, Senseo New Generation, Senseo Quadrante, Senseo Viva Café (kun engelsk).